Algemene Bouwonderneming

Als erkende aannemer bouwen of verbouwen wij uw project van A tot Z. Wij treden niet alleen op als hoofdaannemer, maar ook als onderaannemer. En dit voor de realisatie van projecten zowel in de private sector als in de openbare sector. Wij zijn voornamelijk actief in Vlaanderen.

Ontdek onze specialisaties

Machinefundering

Overstort op riolering

Trap in uitgewassen beton

Uitbreiding verblijfscentrum

Riolering van bufferbekkens